کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو
تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 10:31 ق ظ

 

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شهر خرو با حضور دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

     
3dots.ir