ارائه 14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

ارائه 14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

ارائه 14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

ارائه 14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

ارائه 14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم
تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 10:35 ق ظ

 

ارائه 14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم

رئیس مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی حکیم از ارائه14273 خدمت درمانی در طرح سلامت نوروزی این مرکز خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

     
3dots.ir