حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است
تقویم روز
امروز پنج شنبه 22 آذر ماه 1397 ساعت 21:37 ب ظ

 

.

در کارگاه هماهنگی در بحران ویژه مدیران؛

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

به گزارش خبرنگار وب دا کارگاه آموزشی هماهنگی در بحران ویژه مدیران با موضوع سطح بندی حوادث دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1397 برگزار شد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir