حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است
تقویم روز
امروز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 08:57 ق ظ

 

Title 4

در کارگاه هماهنگی در بحران ویژه مدیران؛

حرکت خوبی در راستای توسعه بهداشت و درمان در جریان است

به گزارش خبرنگار وب دا کارگاه آموزشی هماهنگی در بحران ویژه مدیران با موضوع سطح بندی حوادث دوشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1397 برگزار شد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور

 

واگذاری حجمی انجام و ارائه کلیه امور مربوط به بررسی نسخ سرپایی بیمارستان 22 بهمن نیشابور ،  بیمارستان حکیم و مرکز بهداشت نیشابور