هنر ابزار قدرتمندی در ارتقاء دانش سلامت و بهداشت

هنر ابزار قدرتمندی در ارتقاء دانش سلامت و بهداشت

هنر ابزار قدرتمندی در ارتقاء دانش سلامت و بهداشت

هنر ابزار قدرتمندی در ارتقاء دانش سلامت و بهداشت

هنر ابزار قدرتمندی در ارتقاء دانش سلامت و بهداشت
تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 10:27 ق ظ

 

هنر ابزار قدرتمندی در ارتقاء دانش سلامت و بهداشت

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست مطبوعاتی به مناسبت آغاز هفته سلامت اذعان کرد: هنر ابزار قدرتمندی در تغییر نگرش ها، باورها و ارتقاء دانش سلامت و بهداشت است.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

     
3dots.ir