تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 07:46 ق ظ

شرح وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.

2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی

3- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.

4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی.

5- جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

6- پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.

7- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

پیوند های مفید