تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 22:31 ب ظ

واحد سلامت خانواده وجمعیت

مرضیه عبداله آبادی  - کارشناس بهداست عمومی مسئول سلامت خانواده جمعیت و مدارس و همچنین کارشناس برنامه کودکان ، شیر مادر و جوانان فیروزه تعداد  کارشناس مامایی در تسهیلات زایمانی که به صورت 24 ساعته ارائه خدمت در تمامی روزها داریم. تعداد 9 مامای پزشک خانواده که در ساعت اداری ارائه خ....

شرح وظایف كارشناس برنامه سلامت سالمندان فیروزه

        عنوان شغل : كارشناس برنامه سلامت سالمندان شرح وظایف: تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه سلامت سالمندان - تهیه و تنظیم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلی و سالیانه - تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های روز جهانی سالمندان - نظارت بر عملکرد وا....

پیوند های مفید