تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 05:17 ق ظ

شرح وظایف کارشناس مرکز واحد بهداشت محیط فیروزه

          عنوان شغل :  کارشناسان مرکزواحد بهداشت محیط شرح وظایف:  1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛  2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب ....

شرح وظایف واحد بهداشت محیط شبکه فیروزه

          عنوان شغل :  کارشناسان ستادی واحد بهداشت محیط شرح وظایف:  الف – برنامه ریزی :  • تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط • تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی • تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی • تدوین پایش از ....

پیوند های مفید