تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 07:42 ق ظ

شرح وظایف واحد امور دارویی

شرح وظایف امور دارویی 1-    این واحد مسئول برآورد، تهیه و خرید و توزیع دارو، مکمل های دارویی، اقلام تنظیم خانواده و لوازم مصرفی مراکز و خانه های بهداشت می باشد 2-    کنترل و بررسی داروهای تحت پوشش بیمه روستایی 3-    کنترل و بررسی نسخ بیمه روستایی و تهیه سند و پیگیری مطالبات داروخانه های....

پرسنل شاغل در واحد امور دارویی

دکتر فاطمه شریعت نیا : مسئول واحد جناب آقای بتوئی: کارشناس واحد جناب آقای سلیمانی: انبار دار شماره تلفن ها: 05143524401 داخلی 203 (مسئول واحد)- داخلی 217 (کارشناس واحد آقای بتوئی) 05143563434 انبار (آقای سلیمانی) ....

پیوند های مفید