تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 10:12 ق ظ

 

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات مسئول  شماره تماس فرم های مربوطه نظر سنجی ارائه خدمت  
1 بهره برداری کارخانه فرایند مستندات     فرم ها    
2 صدور پروانه مسئول فنی کارخانجات فرایند مستندات          
3 بهره برداری داروخانه فرایند مستندات          
4 صدور پروانه مسئول فنی داروخانه فرایند مستندات          
5 انجام تحقیق و پژوهش در زمینه غذا، دارو، آشامیدنی، آرایشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي  فرایند مستندات          
6 انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت  فرایند مستندات          
7  بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه هاي همکار و مجاز فرایند مستندات          
8 پاسخگوئی به شکایات و گزارشات واصله  فرایند مستندات          
9  ثبت الکترونیک فراورده های دارو مخدر و داروهای طبیعی  فرایند مستندات          
10   ردیابی و ایجاد کاتالوگ انواع فرآورده های سلامت فرایند مستندات          
11 سامانه عملکرد و خود ارزیابی حوزه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت  فرایند مستندات          
12  نظارت، پایش و ارزیابی ازمایشگاه های کنترل غذا و دارو و تجهيزات پزشکي  فرایند مستندات          
13  صدور گواهی تشخیص صلاحیت فنی  فرایند مستندات          
14 انجام آزمایشات مربوط به نمونه های مواد غذایی ارسال شده  فرایند مستندات          
15  آنالیز مشکوک به مشروبات الکلی  فرایند مستندات          
16 صدور شناسه نظارت کارگاهی برای واحدهای تولید و بسته بندی محصولات بومي و سنتي  فرایند مستندات          
17 تمدید پروانه های بهداشتی به ویژه پروانه ساخت   فرایند مستندات          
18 مبارزه با عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق  فرایند مستندات          
www.3dots.ir