تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 22:06 ب ظ

 

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15750  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

 عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

ردیف عنوان خدمت فرایند مستندات مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظرسنجی ارائه خدمت
1 فرایند برگزاری آزمون  فرایند مستندات          
2 فرایند رسیدگی به شکایات داوطلبین ازمون ها فرایند مستندات          
3 جذب هیئت علمی فرایند مستندات          
4 بازنشستگی مشاغل سخت وزيان آور فرایند مستندات          
5 فرایند بازنشستگی عادی (30 سال) فرایند مستندات          
6 صدور حکم بازنشستگی فرایند مستندات          
7 صدور معرفی نامه طرح فرایند مستندات          
8 صدور گواهی پایان طرح فرایند مستندات          
9 تخصیص پست به پزشکان متخصص فرایند مستندات          
10 برقراری حقوق بازنشستگان،و وراث و مشاغل سخت و زیان آور،نقل و انتقال کسور بازنشستگی فرایند مستندات           
11 اخذ تاییدیه تحصیلی فرایند مستندات          
12 برقراری حقوق ورثه بازنشستگان متوفی  فرایند مستندات          
13 بازنشستگی پيش ازموعد باسنوات ارفاقی فرایند مستندات          
14 انتقال کسور بازنشستگی کشوری به تامين اجتماعی فرایند مستندات          
15 فرایند ارزشیابی کارکنان حوزه ستادی فرایند مستندات          
16 فرایند صدور حکم استخدام رسمی قطعی فرایند مستندات          
17 فرایند صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی فرایند مستندات          
18 فرایند تائید پست سازمانی جهت تغییر عنوان کارکنان فرایند مستندات          
19 اعمال مدرک تحصیلی و احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده کارکنان در حین خدمت فرایند مستندات          
20 انتصاب مدیران پایه و میانی فرایند مستندات          
21 انتصاب کارکنان فرایند مستندات          
22 فرایند ارتقا رتبه ارشد فرایند مستندات          
23 فرایند ارتقا رتبه پایه فرایند مستندات          
24 فرایند ارتقا رتبه خبره فرایند مستندات          
25 فرایند رتبه عالی فرایند مستندات          
26 اجرای دوره آموزش فرایند مستندات          
27 نیاز سنجی و طراحی دوره آموزشی فرایند مستندات          
28 مجوز کار با اشعه در مرکز پرتو پزشکی فرایند مستندات          
29 دریافت کمک هزینه فوت فرایند مستندات          
30 دریافت کمک هزینه عائله مندی فرایند مستندات          

مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

ردیف عنوان خدمت فرایند مستندات مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظرسنجی ارائه خدمت
1 احداث پروژه فرایند مستندات          
2 نظارت پروژه فرایند مستندات          
3 اجرای پروژه های ساختمانی فرایند مستندات          

 

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

ردیف عنوان خدمت فرایند مستندات مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظرسنجی ارائه خدمت
معرفی کارکنان به باشگاهها و مراکز ورزشی فرایند مستندات          
استفاده از ویلاهای شمال فرایند مستندات          
معرفی کارکنان به بانک جهت دریافت تسهیلات فرایند مستندات          

مدیریت امور مالی

زدیف عنوان خدمت فرایند مستندات مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظرسنجی ارائه خدمت 
1 فیش حقوقی بازنشستگان فرایند مستندات          
2 فیش حقوقی کارمندان شاغل فرایند مستندات          
3 بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت مالی پروژه ها فرایند مستندات          
4 پرداخت حقوق و عائله مندی بازنشستگان و وظیفه بگیران فرایند مستندات          

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

ردیف عنوان خدمت فرایند مستندات مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظرسنجی ارائه خدمت
استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه فرایند مستندات          
www.3dots.ir