تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 21:51 ب ظ

 

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15538  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

بیمارستان 22 بهمن

      

ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظر سنجی ارائه خدمت 
1 فرایند پاسخ دهی به نامه های اداری فرایند مستندات          
2 فرایند رسیدگی به شکایات فرایند مستندات      فرم ها  
3 ارائه مدارک بالینی بیمار فرایند مستندات      فرم ها    
4  پذیرش بیمار در بیمارستان  فرایند  مستندات          
5 ترخیص بیمار با رضایت شخصی فرایند  مستندات          
6 ترخیص بیمار با دستور پزشک فرایند  مستندات          
7 ارائه خدمات دیالیز فرایند  مستندات          
8  نوبت دهی الکترونیک فرایند  مستندات          
9 انجام درخواست گرافی ساده بیماران بستری  فرایند  مستندات          
10  تحویل دارو به بیماران بستری  فرایند  مستندات          
11 آموزش به بیمار  فرایند  مستندات          
12 ثبت دستورات شفاهی پزشک  فرایند  مستندات          
 13 دارودهی صحیح  فرایند  مستندات          
 14 احیای قلبی و ریوی  فرایند  مستندات          
 15 درخواست مشاوره  فرایند  مستندات          
16 مدیریت مواجهه شغلی  فرایند  مستندات          
 17 نگهداری و انتقال نمونه های پاتولوژی  به آزمایشگاه  فرایند  مستندات          
www.3dots.ir