تقویم روز
امروز سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 03:24 ق ظ

معرفی اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشکده و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده در محورهای ارزیابی عملكرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

این اداره در راستای وظیفه نظارتی خود، عملكرد كلیه واحدهای تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی كارشناسی و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گیرد.

پیوند های مفید