معاون غذا و داروی دانشکده از بازدید کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی  این معاونت ازتوزیع کنندگان کالاهای طبی  خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: بازدید کارشناسان واحد نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از  توزیع کنندگان کالاهای طبی در هفته اول اسفند ماه جهت کنترل کیفیت نوار تست های قند صورت پذیرفت.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی در حاشیه این بازدید گفت: در راستای نامه اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر رعایت قیمت مصوب نوار تست های قند جهت مصرف کننده و الزام استعلام قیمت از سامانه IMED توسط عرضه کنندگان کالاهای طبی قبل از هر گونه خرید، بازرسی های لازم توسط کارشناسان نظارت در سطح عرضه صورت پذیرفت.

مهندس المیرا روان بخش افزود: بازدید از تمامی واحدهای توزیع کننده (داروخانه ها، صنف کالاهای پزشکی) در دستور کار کارشناسان نظارتی این معاونت می باشد و ادامه خواهد داشت.

معاون غذا ودارو در پایان خاطر نشان کرد: امید است واحد تجهیزات پزشکی با نظارت مستمر بر زیرمجموعه مربوطه جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به دستورالعمل ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه نماید.