معاون غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از کشف وضبط 27 تن نمک غیر بهداشتی که تاریخ مصرف گذشته  وفاقد مجوزهای بهداشتی بود خبرداد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا  بیان کرد: با توجه به بازدیدهای شبانه روزی کارشناسان اداره ی نظارت بر مواد غذایی از کارخانجات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، 27 تن نمک نامنطبق با ضوابط فنی و بهداشتی کشف وضبط گردید.

این مقام مسئول ادامه داد : محصولات نامنطبق با ضوابط فنی وبهداشتی پس از انجام آزمایشات و حصول نتایج و مستندات جهت ادامه ی مراحل و دستورات لازم به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از تخلف و سوء استفاده، از شهروندان محترم تقاضامندیم محصولاتی که فاقد مجوز های بهداشتی  هستند  را به شماره تلفن 43333491 گزارش نمایند.