معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید مشترک کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی وکارشناسان صنعت و معدن از اصناف و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی وکارگاه های تولیدی ماسک خبر داد.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی  معاونت غذا و دارو، مهندس نادیا روانبخش افزود: در راستای نامه اداره کل تجهیزات پزشکی مبنی بر تشدید نظارت ها بر اجرای الزامات و شیوه نامه ها در کارگاه های تولیدی ماسک وهمچنین اصناف وتوزیع کنندگان مجاز تجهیزات وملزومات پزشکی ازجمله داروخانه ها، نظارت های کارشناسان بر این اماکن تشدید یافت.

معاون غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: امید است واحد تجهیزات پزشکی با نظارت بر زیرمجموعه های مربوطه جهت بکارگیری استانداردهای لازم و عمل به دستورالعمل ها، خدمات خود را با بهترین کیفیت ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره کند.