معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از تشدید بازدید واحد تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی خصوصی، انبارها، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان مجاز  تجهیزات وملزومات پزشکی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: در نیمه اول آذرماه سال جاری، 35 مورد  بازدید از مراکز درمانی خصوصی، انبار ملزومات پزشکی، مراکز توزیع کننده صنفی و واحدهای تولیدی ماسک توسط کارشناسان واحد نظارت برتجهیزات وملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو  صورت پذیرفت.

کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی ادامه داد: پیرو نامه های سازمان غذا ودارو در خصوص تشدید نظارت، پیشگیری و مقابله با قاچاق در مراکز درمانی وزیبایی و همچنین پیرو مصوبات ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالاو ارز در اجرای ( برنامه جامع پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالای سلامت محور) در سطح تولید وعرضه، کارشناسان تجهیزات وملزومات پزشکی این معاونت از مراکز درمانی خصوصی، انبارهای ملزومات پزشکی، تولید کنندگان ماسک وتوزیع کنندگان مجاز تجهیزات وملزومات، بازدید بعمل آوردند.

مهندس نادیا روانبخش افزود: درطی بازدیددر زمان مشاهده تجهیزات وملزومات پزشکی فاقد اصالت، غیر مجاز و قاچاق برخورد لازم صورت پذیرفت و موارد به مراجع قضایی ارجاع و گزارش اقدامات به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ارسال شد.

معاون  غذا و دارو در پایان خاطر نشان کرد: امیداست واحد تجهیزات وملزومات پزشکی با نظارت بر زیرمجموعه مربوطه و با همکاری همه جانبه کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی این معاونت، جهت بکارگیری استانداردهای لازم وعمل به دستورالعمل ها فعالیت‌های مدیریتی، فنی، تخصصی و به تبع آن کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند.