سرپرست معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابوراز بازدید بامدادی و پایش مستمر داروخانه های سطح شهرستان به همت کارشناسان داروی معاونت غذا و داروی دانشکده خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد:  به منظور پایش ارائه خدمات مطلوب داروخانه های شبانه روزی شهرستان به بیماران در تمامی ساعات شبانه روز، از داروخانه های شبانه روزی شهرستان توسط کارشناسان اداره دارو در ساعت 5 صبح روز یکشنبه شانزدهم شهریورماه بازدید به عمل آمد.

دکتر حسین زاده ادامه داد: در تمامی ساعات شبانه روز داروخانه های شبانه روزی می بایست خدمات مطلوب به همشریان گرامی ارائه نمایند.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی در پایان خاطر نشان کرد: شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده خدمات نامناسب از سوی هر یک از داروخانه ها  شکایات خود را با شماره 43210553 مطرح نمایند.