رئیس آزمایشگاه غذا و دارو از تهیه لزوم داشتن گواهی ایزو 17025 در موسسات کالیبراسیون  خبر داد.

مهندس الهه کارگزار در مصاحبه  با وب دا گفت: واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی موظفند هر ساله تجهیزات و وسایل مورد نیاز خود را در آزمایشگاه های واحد های تولیدی جهت اطمینان از کارایی کالیبراسیون نموده و گواهی کالیبراسیون و عدم قطعیت دستگاه ها را بررسی و با توجه به آن نتایج آزمون ها را گزارش نمایند. همچنین باید پس از کالیبراسیون برچسب دستگاه ها را که توسط شرکت یا موسسه کالیبر کننده ارائه می گردد بر روی وسایل کالیبر شده بچسبانند.

وی همچنین افزود: هر یک از وسایل و تجهیزات آزمایشگاه به کالیبر 6 ماهه، سالانه و یا چند ساله نیاز دارد که بر طبق استاندارد و  با توجه به کارایی و نوع آن مشخص می گردد. همچنین علاوه بر کالیبراسیون دستگاه ها توسط موسسات کالیبراسیون، هر دستگاه نیاز به کالیبراسیون میانی که توسط کاربر هر دستگاه انجام می گیرد نیاز دارد که واحد های تولیدی خود موظف به انجام این امر می باشند.

مهندس کارگزار در پایان تاکید کرد: یکی از مسائل مهمی که هر واحد تولیدی باید مد نظر قرار دهد داشتن گواهی ایزو 17025 توسط موسسه ای است که جهت کالیبراسیون وسایل تعیین می گردد لذا واحد های تولیدی قبل از اینکه جهت کالیبراسیون با شرکتی هماهنگ نمایند باید گواهی ایزو 17025 موسسه را مورد بررسی قرار دهند.