کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گفت: دومین چهارشنبه ماه مارس که مصادف با 20 اسفندماه می باشد به نام روز جهانی رژیم درمانگر نام گذاری شده است؛ در این روز در کل جهان مردم را تشویق به مصرف برنامه  غذایی سالم که متشکل از گروههای مختلف غذایی است می کنند.

مهندس صدیقه درودی ادامه داد: هدف از نام گذاری این روز آگاهی جامعه برای اهمیت تغذیه، آگاهی تیم درمان برای تعامل با متخصصان و کارشناسان تغذیه و همچنین بالابردن انگیزه فعالان حوزه رژیم درمانی و متخصصین این رشته در ارائه بهتر خدمات تغذیه و مشاوره رژیم درمانی می باشد.

وی افزود: این گروه در سطوح مختلف در معاونت های مختلف وزارت بهداشت و کلینیک ها و مدارس و بخش های خصوصی در حال ارائه خدمات می باشند. در حوزه درمان نیز در بیمارستان ها نیز همگام با سایر کادر درمان و پشتیبانی در ارائه خدمات غذا و مشاوره تغذیه فعال می باشند. خدمات غذا و تغذیه بیماران مسئله جدیدی نیست. از سالیان دور اطبای ایرانی این مسئله و اهمیت آن را در بهبود بیماران بسیار مورد توجه قرار می دادند. مراقبت های غذایی به ویژه در گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان و مادران باردار و سالمندان و همچنین رژیم درمانی در بیماری های مختلف از جمله بیماری های کلیوی، قلبی عروقی و کنسر و... بسیار اهمیت دارد و غربالگری و تشخیص به موقع سوءتغذیه در ابتدای ابتلا باعث بهتر شدن شرایط بیمار خواهد شد.

درودی با تأکید بر نقش کلیدی مراقبت های تغذیه ای در گروه های سنی مختلف در تداوم سلامتی و تندرستی خاطرنشان کرد: بی توجهی به مراقبت های تغذیه ای و خدمات غذا در بیمارستان ها بدون تردید باعث افزایش مدت اقامت در بیمارستان و طولانی شدن مدت بازتوانی و افزایش هزینه های غیر ضروری خواهد شد.

معاون درمان دانشکده نیز با گرامی داشت روز جهانی رژیم درمانگر گفت: این روز را به تمامی فعالان و کارکنان در حیطه تغذیه و رژیم درمانی به ویژه همکاران تغذیه بیمارستان ها که دوشادوش کادر درمان در دوران شیوع کرونا تلاش می نمایند تبریک گفته و برای این عزیزان سلامتی و موفقیت آرزو می نمایم.