رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشکده از صدور تأییدیه دومین آزمایشگاه مولکولی تشخیص کرونا در راستای افزایش خدمات آزمایشگاهی در نیشابور خبر داد.

عبدالحمید آذرشب در گفتگو با وب‌دا بیان کرد: در راستای افزایش خدمات آزمایشگاهی در زمینه تشخیص بیماری کووید 19 و تسریع در جوابگویی به شهروندان، آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهاد دانشگاهی تحت نظارت این دانشکده به جمع آزمایشگاه های تشخیص کرونا در کشور پیوست.

وی ادامه داد: با حمایت های معاون محترم درمان برای ایجاد زیرساخت های لازم و بازدیدهای مستمر و رفع موانع موجود، این آزمایشگاه راه اندازی شد.

آذرشب تصریح کرد: با راه اندازی این آزمایشگاه، دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعد از مشهد، در استان خراسان رضوی دومین شهری است که خدمات تشخیص کرونا را براساس تعرفه دولتی و با دو آزمایشگاه تشخیص طبی ارائه خواهد داد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در پایان گفت: مجوز این آزمایشگاه به صورت محدود صادر شده است و پس از انجام آزمون های ادواری و مهارت آزمایی به طور مستمر توسط انستیتو پاستور ایران و همچنین انجام ممیزی های دوره ای توسط اداره امور آزمایشگاه های دانشکده مجوز آن تمدید می گردد.