معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نشست با اصحاب رسانه صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه کلینیک ویژه دانشکده علوم پزشکی نیشابور به عنوان یک مرکز درمانی مستقل خدمات مجتمع درمانگاهی را به مردم شریف نیشابور ارائه می دهد.

 دکتر مشارموحد ادامه داد: این کلینیک ماهیت دولتی دارد و اکنون خدمات مختلف تخصصی و فوق تخصصی، داروخانه، ازمایشگاه، آندوسکوپی کلونسکوپی، دندان پزشکی و خدمات زیبایی و ...سونوگرافی را ارائه می دهد و در آینده ی نزدیک خدمات فیزیوتراپی، پوست مو وزیبایی را به مردم شریغف با تعرفه دولتی ارائه خواهد داد.

 وی افزود: نوبت دهی به صورت الکترونیک انجام می شود و در دوشیفت صبح و بعد از ظهر بیماران محترم ویزیت می شوند.

 دکتر مشارموحد در پایان از سایر ارگان ها از جمله شهرداری خواست با توجه به مکان جغرافیایی این کلینیک در ارگ جنوبی سطح  دسترسی همشهریان را برای دریافت خدمات درمانی این کلینیک از طریق تسهیل در رفت آمد و ... بالا ببرند.