معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی در پیامی روز منابع انسانی را تبریک گفت. به گزارش وب دا متن پیام آقای جواد مسیح آبادی بدین شرح است:

به نام خدا

بیست و پنجم فروردین ماه مصادف با سال روز تولد شاعر و عارف بزرگ ملی، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، به‌عنوان روز منابع انسانی در نظر گرفته شده است. منابع انسانی؛ حیاتی ترین و ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند و در صورت استفاده بهره ورانه از توانمندی این منابع، می تواند ضعف های درونی و تهدیدهای برونی سازمان را به صورت بارز، رفع نموده و قوت های درونی و فرصت های برونی را به بهترین شکلی به خدمت گیرد.

در سال گذشته که دنیا گرفتار بحران کرونا شد نقش نیروی انسانی با تجربه و در عین حال متعهد بیش از پیش خود را نشان داد و مشخص شد علیرغم پیشرفت تکنولوژی نقش نیروی انسانی مهم ترین و تاثیرگزارترین عامل موثر در پیشبرد اهداف سازمان ها خواهد بود .

بدین مناسبت، روز منابع انسانی را به همه همکارانم در حوزه مدیریت منابع انسانی دانشکده و واحدهای محیطی، تبریک عرض می نمایم و امیدوارم با تدبیر و تلاش ایشان، افق های روشن تری را به نظاره بنشینیم.

جواد مسیح آبادی

 معاون توسعه مدیریت منابع وبرنامه ریزی