به گزارش وب‌دا، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکده در پیامی روز مهندس را به مهندسان حوزه سلامت تبریک گفت.

متن پیام جواد مسیح آبادی به شرح ذیل است:

بنام خدا
امروزه با شرایط پیچیده و سخت دنیا، علم مهندسی بیشتر از هر زمان دیگر به گرایش هایی چون خوب شنیدن، تحلیل داده های تاریخی و تجربیات، مهندسی تغییر باورهای غلط و افکار خرافی و گرایش هایی همچون مبارزه با هر آنچه دیگر انسانها را به زحمت و مشقت می‌اندازد نیاز دارد و مهندسی مبارزه با دروغ و فساد از پرطرفدارترین گرایش‌های علم مهندسی است.

در واقع مهندس کسی است که چیزی را که تحویل می‌گیرد بهتر، کامل‌تر و زیباتر از قبل به دیگری تحویل دهد. او از محدودیت‌ها فرصت می‌سازد و از محرومیت‌ها عشق به عمل می آورد.
و مهندسان حوزه سلامت در این یک سال با اوضاع سخت و طاقت فرسای کرونا، صادقانه کوشیدند تا توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، هر دو با سرعتی خوب و رضایت بخش پیش بروند.
اینجانب پنجم اسفندماه، روز مهندس را به کلیه مهندسان پرتلاش حوزه سلامت در حوزه های مختلف تبریک می‌گویم و سلامتی و توفيق روزافزون را برای این عزیزان آرزو دارم.


جواد مسیح آبادی
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی