دبیر مدیریت دانش از اولین نشست کارگروه اجرایی مدیریت دانش خبر داد.

ندا ببریان در گفتگو با وب‌دا گفت: با توجه به لزوم تعیین ارزیابان در حوزه مدیریت دانش اولین نشست این کارگروه روز شنبه 4 بهمن ماه 99، با حضور رئیس دانشکده و اعضای هیات رئیسه برگزار شد.

در این جلسه پس از مرور اجمالی نظام نامه مدیریت دانش و بررسی عملکرد دبیرخانه در سه سال گذشته حوزه های فعال با اخذ بیشترین تعداد ایده از جمله معاونت بهداشت و شبکه بهداشت فیروزه معرفی شدند.

وی افزود: برای معرفی ارزیابان مدیریت دانش به وزارت متبوع شرایط تخصصی هر حوزه بررسی شد که بر اساس رای اکثریت، هر حوزه به صورت مستقل نسبت به معرفی ارزیابان اقدام نماید.

دبیر مدیریت دانش خاطر نشان کرد: مهلت ثبت تجارب و پیشنهادات برای شرکت در جشنواره پایان پذیرفته و مراسم اختتامیه جشنواره در ایام الله دهه فجر با تقدیر از ایده پردازان سه پیشنهاد و سه تجربه برتر در سطح دانشکده برگزار می گردد.