جهت مشاهده اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی درباره تمدید ثبت نام و اعلام اصلاحات ظرفیت شغل محل های جدید، به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&id=6942

یادآور می شود اصلاحیه دانشکده علوم پزشکی نیشابور، حاوی اطلاعات مربوط به شغل محل های جدید به تعداد 315 نفر، طی اطلاعیه در روز دوشنبه 99/10/22 از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد