مدیر مالی دانشکده از برگزاری جلسه هماهنگی جهت برطرف کردن مشکلات کلینیک ویژه مستقل عطار سوم دی ماه 99،  در محل معاونت توسعه خبر داد.

علی نیرآبادی به وب دا گفت: دراین جلسه که با حضور معاونان توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی و درمان دانشکده برگزار شد، ابتدا گزارشی توسط کارشناس مربوطه ارائه و سپس مشکلات مورد بحث و برسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، پرداخت کارانه مهر ماه پزشکان و پرسنل، تامین اعتبار مالی مورد نیاز، تامین نیروی انسانی مورد نیاز مصوب شد. 

علی نیرآبادی در پایان گفت: امید است با همدلی و همراهی مسئولین دانشکده در جهت رفع مشکلات این کلینیک، به زودی شاهد فعالیت مجدد کلینیک این کلینیک باشیم.