اولین نشست کمیسیون برنامه راهبردی با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشکده برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی  از برگزاری نخستین کمیسیون برنامه راهبردی دانشکده روز شنبه، بیست و دوم آذرماه با هدف لزوم تدوین برنامه راهبردی جدید و نهادینه شدن برنامه ریزی در سازمان خبر داد.

جواد مسیح آبادی در گفت و گو با وب دا افزود: در نخستین کمیسیون برنامه راهبردی دانشکده ضمن مرور اجمالی برنامه راهبردی گذشته، نقشه ی راه تدوین برنامه راهبردی جدید به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و توافق مدیران ارشد بر لزوم برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه برنامه ریزی راهبردی، استفاده از ظرفیت های درون سازمانی و مشاورین بخش خصوصی برای تدوین این برنامه و پیاده سازی آن تا مرحله ی برنامه عملیاتی صورت پذیرفت.

مسیح آبادی ادامه داد: همچنین علاوه بر تقدیر از گروه تدوین گر برنامه راهبردی گذشته ی دانشکده، اعضای کمیسیون به آسیب شناسی و دلایل عدم اجرایی شدن برنامه راهبردی قبل پرداختند که ازجمله می توان به  نبود ساختار سازمانی برای برنامه ریزی در دانشکده، تغییر رویکرد وزارت متبوع در تدوین برنامه راهبردی، اعمال نشدن اصلاحات مد نظر هیات امنای  محترم در این برنامه که منجر به عدم ابلاغ آن شده است و همچنین تقسیم برنامه راهبردی به برنامه سالانه و عملیاتی از دلایل ناکارآمدی این برنامه شناخته شد.

وی بیان کرد: در این کمیسیون مدیران ارشد در حمایت از تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی در سازمان، معرفی تیم تخصصی آن حوزه به معاونت توسعه را در دستور کار قرار دادند و برآیند فعالیت های دفتر برنامه ریزی و کارگروه تخصصی هر دو ماه یکبار جهت تایید و اعمال نظرات اصلاحی مورد نظر اعضای کمیسیون  راهبردی در نشست اعضا اعلام خواهد شد.