معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده با اعلام این خبر گفت: با تغییر کاربری ساختمان معاونت بهداشت به بیمارستان 22 بهمن، 70 تخت بیمارستانی به این مرکز درمانی افزوده خواهد شد.

به گزارش وب دا، جواد مسیح آبادی در جلسه ی مشترک معاونت توسعه و معاونت درمان در رابطه با تغییر کاربری ساختمان معاونت بهداشت به بیمارستان 22بهمن افزود: در راستای افزایش فضا و تخت های بیمارستانی برای مقابله با کرونا و بحران بوجود آمده و با توجه به بازدید معاون محترم درمان وزارت جلسه مشترک این معاونت و معاونت درمان دانشکده جهت استفاده بهینه از ساختمان معاونت بهداشت برگزارشد.

در ادامه معاون درمان دانشکده نقطه نظرات خود را در رابطه با تغییرات این ساختمان بیان کرد و تیم معاونت توسعه برای آماده سازی و بهره برداری هرچه زودتر از این فضا اعلام آمادگی کردند.

معاون توسعه در پایان گفت: با انجام این مهم حدود 70 تخت بیمارستانی به ظرفیت بیمارستان 22 بهمن اضافه خواهد شد و این امر کمک شایانی در شرایط بحران کرونا به بیماران خواهد کرد.