معاون تحقیقات و فناوری دانشکده از ارتقای  6 هزارو 758 پله ای جایگاه دانشکده علوم پزشکی نیشابور در رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های جهان در 6 ماهه اخیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده، دکتر علی اکبر محمدی  با اعلام این خبر، گفت: در آخرین رتبه بندی وبومتریکس (ژانویه ۲۰۲۱) برای دانشگاه های دنیا  که بر اساس شاخص هایی همچون تعداد مقالات پراستناد، تعداد ارجاعات به مقالات پژوهشگران در پایگاه گوگل اسکولار و تعداد لینک های دریافتی وب سایت دانشگاه ها از وب سایت های دیگر منتشر می شود، دانشکده علوم پزشکی نیشابور با  6 هزار و 758  رتبه ارتقا در جهان در جایگاه 4 هزار و 522 جهان  قرار گرفت.

وی افزود: در رده بندی این دوره ژانویه ۲۰۲۱ نسبت به ماه جولای سال۲۰۲۰ رتبه دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سطح جهانی از رتبه ۱۱۲۸۰  به رتبه 4 هزارو 522 ارتقا پیدا کرده است.

دکتر علی اکبر محمدی  ادامه داد: همچنین رتبه دانشکده در بازه زمانی مذکور در بین دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی از ۵۲ در جولای ۲۰۲۰ به ۴۹ در ژانویه ۲۰۲۱ ارتقا یافته است.