به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده ، ‎مراسم اختتامیه ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بستر آنلاین دانشکده مجازی دانشگاه هفتم بهمن ۹۹ ساعت از 17:30 تا 18:30 با معرفی برترین های مسابقه دانشجویی حل مساله  برگزار شد.
در این مراسم دکتر رضا فریدی مجیدی رییس دبیرخانه دائمی فن بازار ملی سلامت، دکتر سید سینا مرعشی شوشتری رئییس دانشکده مجازی، دکتر حسین قنبری رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی و مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه، دکتر حبیب غزنوی مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و همچنین از دانشکده علوم پزشکی نیشابور معاونین محترم تحقیقات وفناوری ومدیر اداره توسه فناوری سلامت و سایر مسئولین حضور داشتند.