به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور، کارگاه اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی روز چهارشنبه 99/11/01 از ساعت 13 الی 15به صورت غیر‌حضوری توسط استاد ارجمند دکتر احسان کوشکی (دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیستی) برگزار می‌گردد. از کلیه اعضای محترم هیات علمی دعوت به عمل می‌آید از طریق لینک زیر در کار گاه مربوطه ثبت نام نمایند.             

لینک ثبت نام در کارگاه  http://vcr.nums.ac.ir/registerresearch.htm

آدرس وبینار   https://www.skyroom.online/ch/numsvcr/ethics  

شایان ذکر است حضور کلیه اعضای محترم در این کارگاه الزامی است.