مراسم تکریم معاون سابق و معارفه سرپرست جدید معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.
به گزارش وب دا، مراسم تکریم دکتر مرتضی شمشیرگران سرپرست سابق و معارفه دکتر علی اکبر محمدی سرپرست جدید معاونت تحقیقات وفناوری روز سه شنبه بیست و سوم دی ماه با حضور برخی معاونین ومسئولین دانشکده علوم پزشکی در محل سالن جلسات پردیس  برگزار شد در این مراسم از تلاش ها و خدمات ارزنده ی دکتر سیدمرتضی شمشیرگران تقدیر بعمل آمد.