اولین شماره مجله انگلیسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  با عنوانCurrent Research in Medicine and Epidemiology Journal CRMEJ که در زمینه‌های متفاوت علوم بالینی، علوم پایه و تحقیقات اپیدمیولوژیک با هدف ترویج و انتشار یافته‌های علمی مبتنی بر پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علوم پزشکی فعالیت می‌نماید، منتشر خواهد شد و از مقالات در حوزه علوم پزشکی استقبال خواهد نمود. پژوهشگران، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی می‌توانند جهت ارسال مقالات  خود به وب سایت مجله انگلیسی دانشکده  به آدرس http://crmej.nums.ac.ir/  مراجعه فرمایند.