معاون تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از موفقیت دکتر نیره امینی ثانی در اخذ گرنت تحقیقاتی نیماد خبر داد.

دکتر سیدمرتضی شمشیرگران در این خصوص به وب دا گفت: دکتر نیره امینی ثانی دانشیار اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  موفق به دریافت گرنتی معادل67میلیون تومان (small grant)از  مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران (NIMAD) شده است.

وی خاطر نشان کرد: این طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی میزان بستری و میرایی ناشی از کووید 19 در جمعیت کوهورت پرشین یکم مرداد ماه سال جاری  به تصویب شورای عالی موسسه نیماد رسید و قرارداد فی مابین هشتم مهرماه امضا شد.

دکتر شمشیرگران هدف از اجرای این طرح را این گونه عنوان کرد: برآورد صحیح میزان های بستری و میرایی ناشی از کووید-۱۹ و عوامل زمینه ای مرتبط باستناد داده های جمعیتی وسیع اهمیت ویژه ای دارد و در ترسیم وضعیت بیماری در گروه های مختلف جمعیتی نقش بسزایی دارد.

 درپایان معاون تحقیقات وفناوری ابراز امیدواری کرد به انجام هرچه بیشتر طرح های تحقیقاتی در زمینه ویروس کرونا گامی موثر در شناسایی ابعاد ناشناخته این ویروس جدید برداشته شود تا بتوان هرچه سریعتر از این بحران جهانی عبور نماییم.