قابل توجه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و خیرین

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده، اولین جشنواره کشوری اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند در تحقق پاسخگویی اجتماعی(اتا) در روز چهارشنبه مورخ 7/8/99 از ساعت 8 تا 12  با ارائه تجارب منتخب دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود. 

لینک دسترسی به مراسم اولین جشنواره کشوری اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی(اتا)

https://zoom.us/j/97451129095?pwd=TndWVERQeGN6RFJxL0hkVmQ4bU9zQT09#success

Meeting ID: 9745112909

Passcode: 881015