به گزارش وب دا، با عنایت به تفاهم نامه ستاد اقامه نماز و طرح بومی‌سازی برنامه‌های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، به اطلاع می‌رساند با توجه به ضرورت انجام طرح‌های پژوهشی با موضوع نماز شامل (ارتباط نماز با سلامت روان، راهکارهای تقویت نماز جماعت، ایجاد انگیزه در بین جوانان جهت اقامه نماز و موضوعات مشابه جهت ترویج و توسعه امر نماز در بین اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده) ازعلاقمندان دعوت به عمل می‌آید پیشنهادهای خود، دراین حیطه را از طریق سامانه پژوهان به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال نمایند.