مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده از برگزاری بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با حضور دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

دکتر فرین تاتاری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده در گفتگو با وب دا گفت: بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با محور تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در تاریخ 20 الی 23 تیر ماه سال جاری  به صورت کاملا مجازی و با شعار "همایشی مطلقا مجازی در هنگامه همه گیری كرونا "برگزار گردید. همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری، مهم ترین رویداد آموزش پزشکی کشور است که همه ساله جدیدترین نوآوری ها در این حوزه توسط دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه می شود.

عضو هیئت علمی دانشکده با تاکید بر حضور فعال و پر رنگ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده در این همایش بیان کرد: علوم پزشکی نیشابور نیز پربارتر از سال های گذشته در این همایش در کنار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با ارائه عملکرد های دانشکده در حوزه های آموزشی و پژوهشی، اقدامات و فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، بسته های تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی، و فعالیت ها و  اقدامات انجام گرفته در کارگروه ویژه هنر و سلامت در غرفه مجازی کلان منطقه 9 حضوری فعال در این عرصه داشت. همچنین 4 مقاله که در همایش پذیرفته شده بود توسط دکتر سمرقندیان، دکتر تاتاری، عاطفه دهنوعلیان و دکتر جلمبادانی ارائه گردید.

عضو هیئت علمی دانشکده در ادامه افزود: شرکت در کارگاه های پیش از همایش و حین همایش توسط اعضاء هیات علمی و شرکت در نشست دبیران کمیته های دانشجویی و کارگاه " انگیزش در آموزش  پزشکی" توسط دبیر کمیته دانشجویی از دیگر فعالیت هایی بود که در راستای برگزاری بیست و یکمین همایش مجازی آموزش پزشکی انجام پذیرفت.

وی همچنین ابراز داشت: آخرین روز برگزاری جشنواره شهید مطهری گزارش کاملی از اهم اقدامات صورت گرفته در دانشگاه های علوم پزشکی و ماموریت های ویژه مرتبط با دانشگاه های کلان منطقه 9 ارائه شد و از سوی ارزیابان وزارتی غرفه ها سوالاتی در رابطه با ماموریت ویژه توسعه دانش هنر و سلامت  مطرح شد که دکتر شریف نژاد مسئول کارگروه هنر و سلامت در زمینه فعالیت های انجام شده به ویژه تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته هنر و بهداشت عمومی توضیحاتی دادند.

دکتر تاتاری در پایان گفت: هدف از شرکت در این همایش همانا معرفی توان علمی و اجرایی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به جامعه آکادمیک و همچنین به کار گیری آموزه های این رخداد بزرگ آموزشی در راستای ارتقای کیفیت آموزش می باشد. امسال نیز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تلاش نمود در  بیست و یکمین همایش که با توجه به شرایط موجود، متفاوت از سال های قبل و به صورت کاملا مجازی برگزار گردید حضوری فعال و پر رنگ داشته باشد.