مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت نیشابور از برگزاری مانور مدیریت بهداشت محیط در سلامت نوروزی با اولویت مدیریت بیماری کووید 19 در نوروز1400در سطح شهرستان خبر داد.

مهندس سعید یگانه پور گفت:  این برنامه با اولویت نظارت بر مراکز ، اماکن پرتردد، نظارت کنترل رفتارهای پرخطر در راستای مدیریت بیماری کووید-19 و نظارت بر سامانه های آب رسانی از بیست و پنجم اسفند ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال آتی ادامه دارد و با توجه به اهمیت کنترل عوامل محیطی به منظور پیشگیری و کاهش بار بیماری ویروس کووید-19 و با عنایت به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروزی، تشدید نظارت ها در دستور کاری بازرسین بهداشت محیط قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: مانور برنامه سلامت نوروزی دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه با حضور فعال کارشناسان بهداشت محیط با همراهی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ،اتاق اصناف و نیروی انتظامی اجرایی گردید و  بازدید از مراکز و اماکن عمومی حساس در دستور کار بازرسین بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور قرار گرفت.