چهارشنبه‌سوری یکی از سنن دیرینۀ ایرانیان است که مردم با برگزاری مراسمی شاد شب آخرین چهارشنبه سال را جشن می گیرند و ضمن دعا و آرزوی سلامتی برای یکدیگر سال جدید را آغاز می نمایند و هدف اصلی از این مراسم ایجاد فضایی شاد و سالم در کنار خانواده می باشد که متأسفانه این سال ها تبدیل به فضای وحشت و نگرانی و اضطراب شده است.

مدیر گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد گفت: علت این تغییرات که به نفع انسان نیست را می توان در تغییر رفتار نوجوانان و جوانان و هیجان طلبی و شیوه نامناسب بروز هیجانات، نظارت ناکافی بزرگترها، تأثیر مخرب بازی های رایانه ای و رواج مواد محترقه در جامعه دانست که «قصۀ» چهارشنبه سوری را به «غصه» و «سورِ» آن را به «سوگ» تبدیل می کند.

دکتر محمد آذینی در ادامه افزود: مشکلات جسمی ناشی از چهارشنبه سوری غیرمتعارف از جمله نابینایی، قطع عضو و ... در درازمدت باعث ایجاد بیماریهای اعصاب و روان به ویژه افسردگی و اضطراب می گردد ،ترس و دوری از اجتماع، افسردگی، کابوس هاس شبانه، پرخاشگری، افسردگی و اضطراب از جمله عوارض دراز مدت روحی و روانی فرزندان آسیب دیده می باشد. مراسم چهارشنبه سوری نامتعارف آسیب ها و خسارت های روانی اجتماعی نامحسوس نیز دارد که شامل : نگرانی خانواده ها، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ایجاد شوک های روانی در اثر انفجار ترقه های پر سر و صدا، آسیب های روحی و روانی در خانم های باردار، ایجاد استرس در مسئولین حافظ سلامت و امنیت جامعه و تشدید علائم در بیماران و ... می باشد.

دکتر آذینی اظهار داشت به باید ها و نبایدها در ارتباط با عوارض چهارشنبه سوری اشاره نمود و گفت: در ارتباط با راهکارهای پیشگیری از عوارض فوق به موارد زیر می توان اشاره کرد:

  • جدی گرفتن آموزش ها همراه با آگاهی و تغییر نگرش در نوجوانان و جوانان
  • عدم توسل به زور و اجبار، در منع از رفتار نامناسب و یا ترغیب به رفتار مناسب در دیگران
  • مانع نشدن از کسب تجربه هيجانی فرزندان در مراسم چهارشنبه سوری به شرطِ تعدیل هیجان و مدیریت رفتار آنان
  • فراهم کردن شرایط برای امن تر شدن مراسم چهارشنبه سوری
  • توضیح این ایام و قوانین و جارچوب های تربیتی مربوطه به فرزندان
  • یادآوری خطرهای بالقوه چهارشنبه سوری
  • حضور خانواده و یا فرد مورد اعتماد در کنار فرزندان

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با آموزش توأم با آگاهی و ایجاد نگرش مثبت، همدلی و رعایت قوانین و چارچوب های مربوطه چهارشنبه آخر سال سالم، با نشاط و به دور از هرگونه اسیب و عوارض ناخواسته را پشت سر بگذاریم.