مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس از برگزاری مسابقه علمی بهداشتی  جوانان سبک زندگی سالم و رفتارهای پرخطر خبر داد. 

فاطمه بوژآبادی عنوان کرد: با توجه به اهمیت سلامت جوانان و لزوم آموزش سبک زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر به منظور حساسیت گروه هدف جوانان و دانشجویان، گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد مسابقه کتابخوانی تحت عنوان جوانان، سبک زندگی سالم و رفتارهای پرخطر را ویژه دانشجویان و جوانان از تاریخ 12 الی 22 اسفند ماه برگزار نماید.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در پایان افزود: شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 41427207  تماس حاصل نمایند.

برای دریافت لینک سوالات مسابقه کتابخوانی و ثبت نام در مسابقه اینجا کلیک کنید.

لینک منبع آموزشی: بخش اول (تغذیه ) و بخش چهارم ( ورزش و فعالیت بدنی) کتاب راهنمای خود مراقبتی در جوانان