مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از برگزاری دومین کمیته طبقه بندی موارد مشکوک به فلج شل حاد در معاونت بهداشت خبر داد.

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد گفت: بیماری فلج اطفال عفونت ویروسی و به شدت مسری که عمدتا در کشور های با آب و هوای معتدل رخ می دهد و افراد زیر 15 سال که بدون سابقه تروما و ضربه دچار فلج ناگهانی اندام می شوند بایستی مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور  دومین کمیته طبقه بندی  موارد مشکوک به فلج شل گزارش شده  با حضور اعضای کمیته(متخصص عفونی، متخصص اطفال، پزشک اپیدمیولوژی و کارشناس برنامه واکسیناسیون) در معاونت بهداشت برگزار گردید.

وی در ادامه گفت: با توجه به انجام واکسیانسیون کودکان از سال 1363 و دادن قطره خوراکی فلج اطفال و شروع تزریق واکسن فلج اطفال تزریقی از شهریور ماه 1394 موفق به مهار این بیماری در کشورمان شده ایم و آخرین مورد فلج اطفال در آذر ماه 79 در ایران مشاهده شد و تا کنون ایران عاری از فلج اطفال بوده است. و در حال حاضر  واکسیناسیون فلج تزریقی نوبت دوم نیز  جهت متولدین 99/4/15 به بعد  نیز به برنامه واکسیناسیون اضافه و در حال انجام می باشد.

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد در پایان گفت: ترس از ابتلا به کرونا نباید مانع مراجعه والدین جهت واکسینه کردن کودکان خود شود و والدین با رعایت نکات بهداشتی ضمن انجام واکسیناسیون به موقع کودکان به هیچ وجه آنان  را  از دریافت واکسن محروم نکنند.

این جلسه سه شنبه چهاردهم بهمن ماه در محل معاونت بهداشت برگزار گردید.