به گزارش وب دا معاون بهداشت دانشکده از بانوان شاغل در صنایع به مناسب هفته سلامت بانوان  تقدیر و تشکر کرد.

دکتر عصمت تقی آبادی با توجه به آغاز هفته سلامت بانوان ایرانی و اهمیت سلامت زنان به نقش ارزنده بانوان در سلامت خانواده و جامعه به ویژه در دوران اپیدمی کرونا اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر از بانوان شاغل در صنایع شد.

مشاور رئیس دانشکده در امور زنان و خانواده دراین بازدید که با همراهی کارشناسان گروه بهداشت حرفه ای و سلامت جمعیت، خانواده و مدارس از دو شرکت فضل الکتریک و جهان الکتریک بیست و هشتم مهرماه انجام شد، ازکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در این صنایع و چهار بانویی که موازین و شیوه نامه های بهداشتی ویژه کرونا ویروس را رعایت کرده اند تقدیر به عمل آورد.

در پایان این مراسم معاون بهداشت دانشکده ضمن  لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در خانه و در اجتماع به الزام زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستن مکرر دست ها تاکید کرد.