سرپرست معاونت بهداشت دانشکده از آموزش بهداشت به بیش از 250 نفر از کارکنان بخش های خدماتی آموزش و پرورش نیشابور خبر داد.

دکترمحمدرضاداوریان خاطرنشان کرد: با توجه به گشایش مدارس و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس برنامه ریزی برای توانمندسازی کارکنان بخش خدمات آموزش و پرورش انجام و تعداد 250نفر از این عزیزان در طی دو روز آموزش های مربوط به بهداشت محیط، گندزدایی ابزار و وسایل، فاصله گذاری اجتماعی، روش صحیح شستشوی دست، زدن ماسک و....را فراگرفتند.

دکتر داوریان همچنین با اشاره به اجرای برنامه کشوری " هر خانه ، یک پایگاه سلامت "  جذب سفیر و آموزش این طرح کاربردی را به کارکنان خدمات آموزش و پرورش یادآور شد و افزود: با همکاری کارشناس مسئول سلامت و تندرستی اداره آموزش و پرورش، سرکارخانم سوقندی جلسات آموزشی مذکور برگزار گردید و تراکت های آموزشی با موضوعات  توصیه های خودمراقبتی، معرفی برنامه و روش های دسترسی به منابع آموزشی سلامت نیز در اختیار حاضرین قرار گرفت .

رئیس مرکز بهداشت در پایان از تلاش کارشناسان بهداشت محیط، آموزش سلامت و آموزش و پرورش که در برگزاری این برنامه نقش مهمی داشته اند تشکر و ابراز امیدواری کرد آموزش های ارائه شده توسط این کارکنان پرتلاش رعایت گردد تا شاهد ابتلای هیچ دانش آموز و یا معلمی به بیماری کووید19نباشیم.