معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور طی پیامی هشتم اردیبهشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای را تبریک گفت. متن پیام دکتر عصمت تقی آبادی به شرح زیر می باشد:

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در واقع دورنگاری بلند مدت جهت نهادینه کردن کار سالم و ایمن است.نام گذاری هشتم اردیبهشت ماه به روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای به دلیل ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در محیط‌های کاری می باشد که باعث ارتقای آگاهی‌های مردم و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار می‌شود.

متاسفانه طی ماه های اخیر کرونا ویروس باعث شده است که شکل ظاهری مشاغل دچار تغییرات محسوسی شود و همچنین فرصت های شغلی بسیاری را در این همه گیری به وجود آید که در این شرایط خطر های ایمنی سلامت شغلی نیز آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، با توجه به شعار این روز(پیش بینی،آمادگی و مقابله با بحران با سرمایه گذاری مقاوم در سیسنم های OHS) در دوران همه گیری کرونا ویروس، اهمیت و ضرورت تقویت سیستم های ایمنی و سلامت کار بیش از بیش باید مورد توجه قرار گیرد.

 اینجانب فرا رسیدن این روز را به همکاران بهداشت حرفه ای تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفیق برای ایشان و ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به قشر زحمت کش نیروی کار شهرستان را خواستارم.

 

                                                                               دکتر عصمت تقی آبادی

                                                                   معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور