تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 08:32 ق ظ

شرح وظایف واحد گسترش شبکه بهداشت ودرمان فیروزه

  شرح وظایف واحد گسترش : 1.  توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی :          مکان یابی ، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ، ایجاد و راه اندازی واحدها و بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها   2. برنامه ریزی نظارت و ارزشیابی :            برنامه ریزی سالیانه و میان مدت ، تهیه برنامه نظارت بر واحدها و....

اخبــار مهــم
آرشیو اخبار

پیوند های مفید