معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی از جذب 6 ردیف استخدامی عضو هیات علمی در رشته های علوم پایه و بالینی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی در گفتگو با وب دا به نقل از هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: این دانشکده در نظر دارد 6 ردیف استخدامی عضو هیات علمی در رشته هاي علوم پایه و بالینی جذب نماید.

وی ادامه داد: ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضیان، گرفتن کد رهگیري می باشد. مهلت ثبت نام متقاضیان تا ساعت 24، 31 فروردین و از طریق وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر می‌باشد.

متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند: https://b2n.ir/w06201

 

 

تخصص‌های مورد نظر دانشکده در این آزمون شامل موارد ذیل می باشد: