زمان شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 400 - 99 دانشکده علوم پزشکی نیشابور از یازدهم بهمن ماه می باشد.

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور می رساند شروع کلیه کلاس های تئوری و کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 400-99 (به غیر از ورودی های 99) از روز شنبه مورخ یازدهم بهمن ماه 99 می باشد.

بنابراین کلیه دانشجویان موظفند طبق برنامه کلاسی اعلام شده در سایت دانشکده در کلاس های خود حضور یابند.

ضمناً برگزاری کلیه کلاس های تئوری طبق برنامه کلاسی بصورت مجازی می باشد.