به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی زمان شروع کلاس های سال تحصیلی1400- 1399 دانشکده علوم پزشکی نیشابور از پانزدهم شهریور ماه می باشد.

  به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور می رساند شروع کلیه کلاس های کارآموزی سال تحصیلی جدید از روز شنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه 99 می باشد.

همچنین کلیه کلاس های تئوری دانشکده با توجه به شرایط موجود و اپیدمی کووید 19 در این ترم به صورت مجازی برگزار می شود.

 برنامه کارآموزی دانشجویان در سایت دانشکده بارگزاری شده است و حضور کلیه دانشجویان در کلاس های کارآموزی الزامی و عدم حضور در کارآموزی از تاریخ اعلام شده به منزله غیبت محسوب می شود.

لازم به ذکر است دانشجویانی که قرار است واحدی را با دانشجویان ترم یک اخذ کنند، باید تا زمان ثبت نام این دانشجویان منتظر بمانند و پس از ثبت نام از ورودی های جدید در اوایل آبان ماه درس مورد تقاضا را اضافه نمایند.