رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی دکتر سیدمجید وفایی را به عنوان سرپرست گروه رشته پرستاری دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است:

«بسمه تعالی»

جناب آقای دکتر سیدمجید وفایی

عضومحترم هیات علمی

 پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه در عرصه آموزش، پژوهش و ارائه خدمت در گرو فعالیت هدفمند گروه های آموزشی است. لذا  با عنايت به سوابق آموزشي و تخصص جنابعالی به موجب اين ابلاغ به عنوان "سرپرست گروه رشته پرستاری" دانشکده منصوب مي شويد. اميد است در پرتو عنايات الهي با بهره گيري از ظرفيت و توان ساير اعضاي گروه و با برنامه ریزی علمی و منطبق بر واقعیات در جهت انجام اقدامات مربوطه تلاش نمایید. در این راستا انتظار می رود:

 • برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضاء هیات علمی و دانشجویان
 • برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص( هیات علمی و کارشناس) مورد نیاز گروه و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز گروه آموزشی
 • ایجاد انگیزه جهت همکاری فعال اعضای هیات علمی گروه در بسته های تحول در آموزش
 • تهیه گزارش عملکرد فعالیت های گروه و اعضاء هیات علمی ذیربط در پایان هر نیم سال تحصیلی
 • پاسخگویی مکتوب، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده
 • توزیع عادلانه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه
 • تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور خود و اعضای هیات علمی گروه، جلسات و سایر فعالیت های مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف در این زمینه به ذینفعان
 • جلب مشارکت اعضاء هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه
 • برنامه ریزی جهت انجام طرح های پژوهشی کاربردی و مورد نیاز منطقه و کشور به کمک اعضاء هیات علمی در گروه
 • همسو نمودن فعالیت های گروه با راهبردها و سیاست های کلان آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور