معاون آموزشی دانشکده از شروع واکسیناسیون دانشجویان جهت گذراندن ادامه دوره ی کارآموزی خبر داد.

دکتر ابوالفضل نعیم‌آبادی در گفتگو با وب دا بیان کرد: پیرو ابلاغیه وزارت در خصوص واکسیناسیون دانشجویان علیه ویروس کووید 19 و هماهنگی با معاونت بهداشت. امکان واکسیناسیون دانشجویان رشته های بالینی و غیربالینی با اولویت زمانی فراهم شده است.

معاون آموزشی دانشکده خاطرنشان کرد: در مرحله اول، اولویت دریافت واکسن با دانشجویان ترم آخر که در نیم سال دوم 1400-99 در حال گذراندن دوره کارآموزی هستند، می باشد.

واکسیناسی.